Het optimaliseren met BPS

BPS is een gestructureerde methode om bedrijfsprocessen van een bedrijf door te lichten. Met behulp van de methode legt u niet alleen de vinger op de zere plek. U kunt ook bepalen welke mogelijkheden er zijn om de processen efficiënter te laten verlopen. De Logistiek Potentieel Scan resulteert in een plan van aanpak om de gesignaleerde verbetermogelijkheden door te voeren. Relatief kleine veranderingen leiden vaak tot grote resultaten. Bovendien kunt u door processen slimmer in te richten vaak ook energie besparen.

 

Daarnaast kunt u de BPSook gebruiken wanneer uw huidige ERP systeem niet meer voldoet en vervangen zal moeten worden. Hierbij kunnen wij u ondersteunen door het nieuwe ERP systeem te implementeren en te begeleiden binnen uw organisatie. Een goed werkend ERP systeem is immers de basis van een goedlopend bedrijf.

 

Verschillende methodieken die toegepast worden bij de Logistiek Potentieel Scan:

 

·      5S

Zoeken en lopen behoren tot het verleden. Met 5S creëert u een schone, geordende werkomgeving met de benodigde gereedschappen en wisseldelen op een vaste plaats dicht bij de werkplek.

 

·      Value Stream Mapping

Value Stream Mapping brengt het gehele proces – van planning tot en met de orderuitlevering – in kaart. Dit gebeurt met behulp van de gele memostickers. Nadat bepaald is welke stappen waarde toevoegen voor de klant (en welke niet), wordt een verbeteringsprogramma opgesteld. Hierin worden de activiteiten die geen waarde toevoegen verwijderd. De processen worden als flow ingericht.

 

·      Flow inrichten

Een flow ingericht proces kan worden vergeleken met een lopende band waarvan de achtereenvolgende bewerkingen in een gelijke tijdsduur (takttijd) worden uitgevoerd. Assemblageprocessen zijn met name zeer geschikt om als flow te worden ingericht.

 

 ·     Productiecellen

Een productiecel kan worden toegepast voor assemblage met achtereenvolgende bewerkingen van ongelijke tijdsduur en wanneer de machines relatief goedkoop zijn.

 

 ·     Ketenspel

Om het Lean-project op te starten en om de deelnemers te laten ervaren wat Lean inhoudt, wordt het productieproces gesimuleerd met behulp van legostenen. De deelnemers krijgen inzicht in de productie volgens de huidige werkwijze met seriegrootte en de overgang naar flowproductie.

 

 ·     Kanban, Conwip en Polca

Dit zijn zelfregulerende systemen om orders of producten over de werkvloer te laten stromen. Een product is gebonden aan een bak of een kaart. Wanneer de bak leeg is, is dat een signaal om de bak te vullen en het product bij te maken. Het voordeel van de systemen is dat er niet meer orders op de werkvloer zijn dan er kaarten of bakken zijn. Het nadeel is dat niet zichtbaar is waar een bak zich bevindt en dat dus ook niet zichtbaar is wanneer een order uit de productie komt.

 

 ·     SMED

Single Minute Exchange of Die (SMED) is een gestructureerde methode om de omsteltijd zo klein mogelijk te maken.

 

 Een greep uit de projecten die aan de hand van de Logistiek Potentieel Scan door ons zijn uitgevoerd:

 

•     Doorlooptijd reductie

•     Inrichten Kanban en JIT processen

•     Herinrichten Kanban processen

•     Inregelen Lean lijnen

•     SMED programma’s

•     Afkeurreductie programma’s

•     Vereenvoudigen planprocessen

•     Vereenvoudigen productieprocessen

•     Lean implementatie

•     Warehouse inrichting

•     Implementatie en begeleiding van ERP systemen